adresiranje sektora


adresiranje sektora
• hard sectoring

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.